Runsten U 943
Uppsala 1:5

 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Uppsala, Universitetsparken

Storlek: 2,03 x 0,76

Troligen har runstenen formats/stympats för att passa som byggmaterial i Ärkebiskopsgården.

Runinskrift:
Björn och --- ..(st)en e(f)ter --- ande --


Kalle Runristare
Erik som inte gör sig känd för konstnärliga utflykter gör här ett undantag. Förutom huvud i profil som vi endast känner till från denna sten och på U 978 i Ga: Uppsala så har Erik även gett draken en delad stjärt.

Korset med alla detaljer blev riktigt lyckad men ornamentiken ser ut att sakna balans.

Andra ordet högst upp i bild ska vara "efter" men Erik har glömt runan F.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 943


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©