Runsten U 798
Sparrsätra by

 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Torgesta, Sparsätra
Försvunnen, finns i 1840-talets landsväg som fyllning

Storlek: Gissningsvis 1,50 x 1,80

Runinskrift:
Vibjörn reste sten efter Kättil. Gud hjälpe anden hans.


Kalle Runristare
I Upplands Runinskrifter finns tre teckningar av U 798, jag valde Bureus teckning från 1639 eftersom jag tror den är mest verklighetstrogen.

Runstenen beskrivs på 1600-talet som nästan rund, måste vara ristningsytan som åsyftas, inte hela stenen eftersom man 1639 berättar att stenen befinner sig liggandes.

Runt år 1840 används runstenen som fyllning i landsvägen, 20 år senare minns man händelsen men kan inte längre säga var i landsvägen den ligger.

Om man idag kan lokalisera den ungefärliga platsen i landsvägen där runstenen bör ligga så bör en georadar enkelt kunna hitta den. Den släta ytan ligger nog uppåt och stenens form är nog lätt att känna igen eftersom den är nästan rund, diameter på ca 1,5 meter.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 798


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©