Runsten U 857
Ballingsta 57:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Frövi, Balingsta

Storlek: 1,50 x 1,22

Runinskrift:
Igulbjörn och Fastlög --- sten denna efter Anund. Gud hjälpe anden hans.


Kalle Runristare
Spegelvänd ornamentik där runinskriften följer med.

Jag ser 3 S runor, alla vända år rätt håll.

Näst sista runan (ovanför stjärten) har genomgående bistav och ordet ”Hjälpe” i sista meningen är felstavat, hialbi/hibi.

Dessa detaljer har säkert uppkommit då Erik blir störd över att runinskriften inte kommer få plats i ornamentiken. Jag begriper inte att han inte skissar upp runinskriften från början...

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 857


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©