Runsten U 762
Vårfrukyrka 137:1

 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Brunna, Vårfrukyrka
Ca 2 km. NV om Enköping

Storlek: 1,15 x 0,96

Skadorna på runstenen kommer efter en tids användning som spishäll under 1800-talet

Runinskrift:
Järund reste sten denna efter Jarl, son sin.

Samma runinskrift finns på U 779


Kalle Runristare
Korsarmar ganska ok, lite ojämna.

Korsblad olika men korsringen ser både rund och jämn ut.

Runorna lutar aningen men är jämt fördelade.

Den lilla bit av stjärten som är kvar tyder på att rundeln nog inte blev som Erik hade tänkt sig.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 762


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©