Runsten U 793
Tillinge 7:1

 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Ulunda, Tillinge

Storlek: 1,74 x 1,12

Runinskrift:
Helga reste sten denna efter Rolf, bonde sin (make sin) Gud hjälpe anden hans.

 


Kalle Runristare
Korsarmar ganska ok, korsring ojämn. Korsblad bildar nästan en fyrkant. 

Ögon runda och jämna samt välformat huvud som märkligt nog saknar sin tunga, något som släpljus kan ändra på om den inte är glömd.

Runa 12 S är först glömd men senare inklämd.

Alla S runor är förenklade och endast utförda som halva huvudstavar.
Samma typ av S runor även finns på: U 1154 och U 774

Erik har ofta problem med sina S runor och här ser han nog en lösning... troligen är beställarna inte lika förtjusta så efter dessa tre runstenar upphör denna typ av S runor.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 793


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©