Runsten U 1153
Bärby
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Bärby, Simtuna
Försvunnen.

Storlek: 2,20 x 1,50

Runinskrift:
Unu--r reste sten denna efter Gammal, broder sin.


Kalle Runristare
Runstenen flyttades ca 1837 för att användas som spisfundament till ett av Bärbys hus, inte huvudbyggnaden, huset revs 1911 men ingen minns att det då hittades någon runsten.

Idag har man byggt till, och om, på platsen så det lär vara svårt att avgöra vilket hus som skulle kunna stå på, eller intill platsen, där runstenen ligger gömd i marken.

Ni som bor i Bärby, håll ögonen öppna för någonstans under era fötter finns en stor runsten huggen av Erik.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 1153


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©