Runsten U 732
Villberga 34:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Grillby, Sörskog, Villberga
Runstenen står rest ca 1,6 km. söder om Grillby.

Storlek: 1,78 x 0,80

Runinskrift:
Kvigbjörn reste sten denna efter Torsten broder sin.

Tack vare äldre avritningar kan hela runinskriften tolkas.


Kalle Runristare
Av det som finns kvar av denna runsten kan jag se att den är väl komponerad, en av Eriks bättre runstenar.

Jag tittar på huvudet som är koniskt och välformat med lika stora och runda ögon. Tungan som oftast går igenom nosen, in mot huvudet saknas. Släpljus kanske kan visa att den detaljen även finns här.

Korsets armar och blad är ovanligt jämna och välplacerade.

Korsringen kunde varit rundare och jämnare.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 732


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©