Runsten U 1155
Simtuna 126:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Hjälteberga, Simtuna
U 1156 är rest intill, dessa är parstenar

Storlek: 1,40 x 1,20

Runinskrift:
Rolf och Bahrtr reste sten efter Raskulv. Gud hjälpe anden hans.


Kalle Runristare
Ögonen nästan fyrkantiga.
Troligen ett försök att hitta teknik för att få ögonen jämnstora.

Kort huvud och kort tunga.

Korsarmar ok, korsblad ovanligt vassa men lite ojämna, korsringen ojämn och kantig.

Flera bågformade och lutande huvudstavar. 

Ser 4 S runor, alla vända åt rätt håll.
1:a S runan har kort mellanstav, den 2:a är delvis felhuggen med för lång huvudstav, påminner om 1:a S runan på U 1173

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 1155


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©