Runsten U 1165
Härnevi 46:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Rotbrunna, Härnevi

Storlek: 1,65 x 1,12

Runinskrift:
1,65 x 1,12
Hjälmdis och Torsten reste sten ----
(e)fter Nocke. Erik högg.


Kalle Runristare
Känns som denna sten är huggen med omtanke och men glädje/nyfikenhet.

Här finns detaljer som öppna öglor i knuten, lönnrunor och välformade runor. Erik som vanligtvis söker genvägar har här istället gjort extrajobb. Samtidigt lyser enkla misstag igenom som skulle kunna bero på oerfarenhet.

Jag gissar att det här är en runsten huggen i mitten av Eriks karriär, hugen med rutin och självförtroende. Jag gissar även att den är rest i Eriks närområde med lust och glädje och utan tidspress.

Varför saknar ormen sin tunga, kan släpljus ändra på den saken?
Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 1165


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©