Runsten U 1172
Vittinge 26:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Holm, Sveden. Vittinge

Storlek: 1,82 x 1,25

Runinskrift:
Björn och hans bröder reste sten denna efter Sigbjörn i Holm.


Kalle Runristare
Vänster öga tenderar bli fyrkantigt. Stjärten möter knorren mitt på till skillnad från hans övriga runstenar. Att möta knorren mitt på förenklar arbetet vilket skulle betyda i Eriks fall att detta är en av Eriks senare runstenar.

Triskelen högst upp är ovanlig, känns inte som att det skulle vara Eriks ide utan mer beställarens önskemål.

Flera runor är förenklade och några R ser nästan ut som B runor. Bistavar på A och N går nästan 90 grader ut från huvudstaven, även detta för att förenkla arbetet.

Erik har lyckats anpassa runföljden bra och runt bandknutet ligger de i nästan samma höjd vilket han i stort sätt alltid strävar efter.

Ringen i korset är ovanligt osymmetrisk och slarvigt utförd.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 1172


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©