Runsten U 1154
Simtuna 122:1

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta

 
 
 

Forsby, Simtuna

Storlek: 1,23 x 1,50

Runinskrift:
Frögärd reste sten denna efter Igul, bonde sin. (sin man)


Kalle Runristare
Ornamentik kantig, kropp ojämn. Huvud ovanligt långt och grovt med stora ögon. Stjärtslutet har en bra rund form men är ovanligt stor.

Runa 6 th var nog först ett misstag.
Jag tror Erik glömde th runan och började med R runan men upptäcker sitt misstag under arbetet och ändrar till th.

Alla S runor är förenklade och endast utförda som halva huvudstavar.
Samma typ av S runor finns på: U 793 och U 774

Erik har ofta problem med sina S runor och här ser han nog en lösning... troligen är beställarna inte lika förtjusta så efter dessa tre runstenar upphör denna typ av S runor.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 1154


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©