Runsten U 738
Villberga 1:1
 

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta


Villberga by, Grillby

Storlek: 0,68 x 0,48

En del av en ursprungligen liten runsten där runornas huvudstavar mäter ca 5-7 cm. Ytterligare en bit av runstenen har tidigare dokumenterats men är nu försvunnen.

Runinskrift:
... son Holmfast ... Gud hjälpe anden hans.


Kalle Runristare
Eftersom runstenen i sin helhet var liten och med en relativt lång runinskrift känns inskriften hoppackad, ändå lyckades inte Erik få plats med hela runinskriften och tvingades lägga sista ordet "hans" utanför ormens stjärt.

Huvudstavarna lutar åt olika håll.

Korsets övre och undre armar är inte symmetriska. Den undre korsarmen är hel, den övergår inte till korsfoten som på hans flesta andra runstenar.

Korsringen är inte rund och linjerna ojämna.

Den del som finns kvar av runsten U 738 är vänd upp och ner. På min avritning ovan är den rättvänd.

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 738


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©