Runsten U 1173

Nyttiga länkar


Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik
av Magnus Källström 2014
(en pdf fil "HumaNetten" se sidan 33)

Edinburgh News >
20 jan 2014

Facebook >

Oväntat möte av Marit Åhlén 2008

Runstenen i Edinburgh
Av Kurt R. Lindgren

Edinburgh's Runestone
Engelsk pdf av Adam McNaughton.

Media om projektet
UNT.se >

Boktips!
Dagmar Selling har skrivit en bok om Alexander Seton.
Finns att låna på Vitterheten. Selling, D. 1945. Alexander Seton (1768 - 1828) som fornforskare. KVHAA 59:3. Stockholm.

Bakom projektet finns:
Project leaders:

Mats Köbin
Morgongåva Layout & Foto

Linda Silja
Runstensmuseet
 
 

U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©