Ornamentik

Start  |  Runstensämnet  |  Flytta & placera  |  Ornamentik
Figurer  |  Verktyg  |  Huggteknik  |  Inskrift  |  Runor  |  FonterDags för ornamentik 
Din sten ligger uppallad och ytan är rengjord. 
 
Vs 29 Livstens mästerverk inmurad liggandes i Sala sockenkyrka
Livstens mästerverk Vs 29 väntar fortfarande på att bli fri från grunden i Sala sockenkyrka.
(Jag har färgat ornamentiken i datorn, originalet har bara rött i huggspåren)

För att runstenen ska bli uppmärksammad och vårdad i framtiden krävs det att den är intressant, rätt ristad och vacker att se på.

Men ibland hjälper det inte med tanke på bilden ovan...
Livstens mästerverk blev till byggmaterial i Sala sockenkyrka på 1200-talet. Men tack vare sin vackra ornamentik och bra val av granit kommer den förr eller senare bli befriad och rest igen. Vi är många idag som kämpar för Livstens runsten Vs 29.

Skynda långsamt och var noga, ditt arbete kommer att studeras, analyseras och kritiseras av många under mer än 1000 år!

Ornamentik och symbolik.
Det finns flera olika "stilar" på gamla runstenar, de mest utvecklade kallas urnestil eller runstensstil. Jag kommer att koncentrera mig på just denna. Huvudmotivet är en eller flera långa, sirliga drakar, kraftfulla djur som runristaren binder i stenen med hjälp av ormar eller en boja. 

Genom att binda/fjättra draken i stenen får runristaren kontroll över draken och den styrka som den besitter. Jag ser draken som väktare och beskyddare av både runsten och runinskrift, som en kopplad vakthund.


Koppla / fjättra med slingor.
Studera gamla runstenar och förstå
ornamentikens lagar och regler.

Fots runsten U 177 mellan Åkersberga och Norrtälje
U 177, Stav Roslagskulla
Signerad av Fot
Färgad i efterhand


Varje gång en kropp möter en annan så ska den gå varannan gång över och varannan gång under, över under över osv. På så sätt låser runristaren draken i stenen. Dra i två delar av ornamentiken och allt blir en stor knut.

Det är detta som är själva låsningen så var noga med flätningen så att allt flätas rätt över hela ristningen. Det är svårare än man kan tro!

Det första jag tittar på när jag möter en runsten är just om den är rätt flätat.
Du kommer nog själv få problem med flätningen av din ornamentik så passa på att studera en av Fots "värsting" här ovanför. Du får ta inspiration och lärdom av Fots arbete men inte kopiera, sånt upptäcker framtiden och din runsten förpassas till gruppen "kopior".


Koppla/fjättra med boja.


U 35 Svartsjö, Ekerö
Hals och stjärt men även öronen är kopplade.

Ibland räcker inte ornamentikens slingor till för att fjättra draken och ibland finns det inga slingor alls som korsar varandra. Då får man fjättra draken med en hjälp av en boja mellan hals och stjärt. Dessa bojor är materialistiska och ofta mycket vackert utförda. 

Hur går jag till väga?
Rita av din runstens användbara yta på ett vanligt ritpapper.
Skissa ornamentiken tills du känner dig nöjd. Rita upp din skiss på runstenen med vanlig tavelkrita. Använd lämplig borste för att sudda bort felaktiga kritstreck.
När du är nöjd med ornamentiken så fyller du i med tålig färg.

Ett tips!
Din runsten kommer troligen sjunka ned i marken med åren samtidigt som gräs växer upp framför. Lämna därför 20-30 cm fritt från ornamentik längst ner.

 

Start  |  Runstensämnet  |  Flytta & placera  |  Ornamentik
Figurer  |  Verktyg  |  Huggteknik  |  Inskrift  |  Runor  |  Fonter


Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©