Förarbete
Källmaterial
Stenens form
Ornamentiken
Runorna
Vem högg?
Skisser
  Dagbok

April - Ornamentik
Maj - Runor
Juni - Avtäckning

Övrigt
Vätö stenhuggeri
Kontakt/referens