Länk till Kalle Runristares startsida - www.runristare.se

Rekonstruktion av runsten U 530 
Startsida


År 1635 besöker antikvarie Johannes H. Rhezelius Norrtälje. Han dokumenterar och avritar en runsten som ligger i "åbrädden" intill den övre kvarnen. Rhezelius lät därefter resa runstenen på plats.

Rhezelius teckning >

Ett tiotal år senare besöker två andra forskare platsen men redan då var runstenen försvunnen, troligen slagen i bitar och använd till  byggmaterial. 

I en närliggande källarmur återfanns ett fragment som kunde höra till runstenen, men även detta försvunnet, kvar i dag finns bara R. teckningar.

År 2003 tar Lars Conon initiativ till att återskapa denna runsten och får ideellt stöd av Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening och Föreningen Sjuhundraleden.

Det här är berättelsen om hur arbetet gick till.


Rhezelius teckning av U 530

Rhezelius teckning av
U 530 från år 1635


Länk till Kalle Runristares startsida - www.runristare.se
Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©