2016 - Scouternas Runhäll - Ymer 16

700 scouter hugger ett minne av sitt läger i Överenhörna 2016
 

Runinskrift:
Scouter högg sten under Ymer 16

 
Ymer 16 var ett scoutläger arrangerat av Södertörns Scoutdistrikt 2016. Lägret hade ca 1500 deltagare från ett 30-tal scoutkårer och pågick mellan 30 juli och 6 augusti 2016.

Temat för lägret var nordisk mytologi med inslag av vikingar. Lägerplatsen låg i Överenhörna.

Som en del av programmet ingick det att hugga runhällen jag skapat och målat upp på berget centralt i lägerområdet.

Idén med runhäll var inte ny, bara för 21 år sedan gjordes samma sak på en häll i Haninge under scoutlägret "Viking 95". 

Några av scoutledarna fick i förväg gå en snabbkurs i huggteknik här på Adelsö och efteråt lånade de några uppsättningar mejslar för att lyckas med uppdraget.

 

  21 juni - Bergets lämpligaste häll är utsedd
   
25 juli - Arbetsplatsen vid uppmålning Hällen uppmålad, redo att huggas
   
2 augusti - Smygkoll på arbetet Flitiga scouter skapar historia
   
Ser bra ut och några dagar kvar. En del av lägret. Visa Youtube klipp >
   
5 september - finputsning och rengöring Noga rengöring för god hållbarhet
   
6 sept. - Uppmålning. Huggspåren tog 8 tim. En del ojämnheter i både huggspår och sten
   
Inser att jag inte hinner bli klar för mörkret 7 sept. - Nu är den klar, selfie på mig, Sue och runhällen
   
Ormen som håller i draken blev ockragul Ymer 16 - 16 med Pentadiska runor
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©