2011 - Runsten som gravsten
Med en runsten som gravsten får man ett historiskt konstverk som både bevaras och uppmärksammas lite längre än bara en gravsten. Runorna ger möjlighet till mer information utöver namn och årtal.

Denna runsten är privat därför har jag dolt namnet, jag vill bara visa ett bra exempel på hur en runsten kan användas.

 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©