2006 - Stallarholmens Runsten

Stallarholmens Vikingafestival åren 2003 till 2006

Runinskrift:
"Stallarholmens vikingar reste stenen 
som länk mellan forntid och framtid"

Stallarholmens vikingar,
en vikingaförening på Stallarholmen i Strängnäs kommun.

År 2003 genomförde föreningen sin första vikingafestival, ett stort och välordnat
arrangemang som lockade många besökare. Samma år startade även arbetet med
runstenen. Jag högg, visade och pratade under festivaldagarna men för att hinna
bli klar i rimlig tid högg jag även mellan dessa då stenen fanns på Odensicke gård.

Under festivalen 2006 kunde runstenen resas med tal, avtäckning och ceremoni.

 
Så här gick det till!
Runstensämnet hittades redan på 1970-talet i åkern på Årby gård. Man trodde att det var en gammal runsten men när den lyftes upp fanns det inget på den. Men eftersom den liknade en runsten så tog man hem den reste den ändå på gården. När Stallarholmens vikingar letade efter ett runstensämne så skänkte Årby gård sitt runstensämne till föreningen som genast forslade ner den till festivalområdet. Nu skulle få bli en riktig runsten med ornamentik och runinskrift.
 
1:a Vikingafestivalen
2003
Ornamentiken målades upp på den gamla ärgade ytan medan runinskriften fick vänta till senare. Stallarholmens första vikingafestival och arbetet börjar.
 
Stallarholmens första Vikingafestival var välorganiserad Många besökare, vikingar, båtar och skepp.
 
2:a Vikingafestivalen
2004
 Arbetet fortsatte vid nästa marknad och festival Även den blev välbesökt trots dåligt väder
 
En duk målad med stenens ornamentik visade besökarna vad vi ville skapa. Arbetsro och marknad går inte ihop men istället blev det många trevliga samtal. Stallarholmens Vikingafestival lockade många besökare och hantverkare.
 
3:e Vikingafestivalen
2005
Runinskriften målades äntligen upp dagen före festivalen 2005.
sedan blev det sedvanligt Välkomstgille Vildsvin, frukt, bröd mm, mat i överflöd!
Dagen efter bjuder Sten Sture Skaldeman besökare på forntida nyttigare bröd. Samtidigt dokumenteras mitt arbete från alla vinklar, och den tål att stå på. Herr och fru Runristare i arbete.
Nu vill många se stenen färdig.
 
Våren
2006
Stenen har flyttats till Odensicke gård
 
På Odensicke gård hugger jag mer effektivt, målet är att bli klar under nästa festival. Välhuggna spår får ta sin tid om runstenen ska hålla i mer än 1000 år Min version av triskele har dubbla linjer. Det blev trångt mellan spåren i mitten. Spiralen i slutet drakens svans ska jämn och cirkelformad.
4:e Vikingafestivalen
2006
1 juli: Runstenen blir rest och målad
På morgonen den första festivaldagen reser vi runstenen. Den är tung och vi får lite hjälp.
Att måla upp en runsten tar tid Min dotter Sol inspekterar Varje liten detalj måste bli rätt
2 juli: Avtäckning, tal och ceremoni
Snart är det dags!
Torgny Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande i
Strängnäs kommun förbereder tal och avtäckning.
Torgny håller långt tal.. hornstötar ljuder.. runristaren berättar...
ceremoni till gudar och makter.. till skydd och bevarande.
Nu står den där, under låång tid framöver, kanske ett par tusen år eller mer.

"Stallarholmens vikingar reste stenen 
som länk mellan forntid och framtid"

 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©