1995 Gerlögs Runa

Runinskrift:
Ofärdig, saknar ännu sin runinskrift

Gerlögs runa, var en stor teaterföreställning som spelades på Adelsö sommaren 1995. I anslutning till föreställningen byggdes en vikingatida by upp och där ingick jag som runristare.

Meningen var att arbetet med runstenen skulle följa teatern år från år men föreställningen återkom först 2005, då i mindre format och under annat namn, Runornas Röst.

Idag (2015) finns den ofärdiga runstenen hemma på Harbacken. För mig är runstenen extra speciell eftersom den var delaktig i mitt val att flytta till Adelsö. 

Teatern Gerlög Runa bygger på runinskrifter från sex gamla runstenar som runhällen Gerlög lät rista i Hilleshög (Ekerö) och dottern Inga i Snåttsta (Vallentuna) för ca 1000 år sedan.

Mer om Gerlögs Runa och Runornas Röst hittar du på Beryl Kornhills hemsida: www.kornhill.eu och lite längre ned.

 

Ovan - Avritning och rekonstruktion av Gerlögs runhäll U 29.
Inga reste fyra runstenar i Snåttsta som minnesstenar och arvs dokument, tillsammans med Gerlögs stora runhäll får vi unik kunskap om dåtidens samhälle, arvs regler och kvinnans starka ställning under vikingatiden.

Fri översättning av Gerölgs runhäll, U 29, Upplands längsta runinskrift

-Tyd (i drakens öga)
Germund fick till hustru Gerlög som ungmö. Innan Germund drunknade fick de en son som dog. Gerlög fick nu Gudrik till man. Han .?. denna .?. sedan fick de barn, men bara ett överlevde, hon hette Inga.

Ragnfast i Snåttsta fick Inga till hustru, sen dog han och sonen sedan. Inga kom nu till arv efter sin son. Sedan fick Inga Erik till man innan hon själv dog.

Gerlög ärvde allt efter Inga, sin dotter.

/ Torbjörn skald ristade runorna.

Ibland kallas drakarna
för teater-drakar :-)
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©