1995 Glödhällen på Färingsö

Runinskrift: (vänster sida)

Naturen rymmer skönhet, liv och död.
Den kan vara grym, men också ge oss bröd. Den vise jägaren värnar naturens balans och jagar villebråd med ödmjuk sans.

Runinskrift 2: (höger sida)

Leif lät göra. Kalle rista.

En annorlunda runsten är denna tre meter långa glödhäll framför en öppen spis i en jaktstuga på Färingsö, Ekerö.

Det var efter en intervju i Radio Stockholm 1994-95 som företaget YA Bygg på Ekerö kontaktade mig. De ville ha en runristad glödhäll framför en öppen spis av större storlek.

Under tiden jag arbetade med runhällen murade YA-Bygg den öppna eldstaden av samma typ av granit som runhällen, resultatet ser ni till höger, smakfullt och vackert.

Vänster sida - Dikt med runor. Höger sida - Draken som vaktar.
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©