1994 Edshult säteri

Runinskrift: (framsida)

Mottag allt, prisge allt, förnya allt.
Bo reste, Kalle rista.

Runinskrift 2: (baksida)

Jag vet att jag hängde i vindomsusat träd, i nio nätters tid, sårad med uddstav,
åt Oden given, själv åt mig själv.

Runor och runristare
Det här är ett bra exempel på en runstens olika delar. Oftast är runinskriften skapad av uppdragsgivaren, inte av runristaren med några undantag som tex. när runristare och uppdragsgivare är samma person.

Framsidans innebörd är för mig en gåta. Jag gjorde mitt jobb och högg efter beställarens önskemål och han blev nöjd.

Baksidan är också beställarens önskan men där finns det lite historia bakom. Det är en del av Den höges sång i Havamal, vers nr 138, nedskriven på 1200-talet.


Framsida

Baksida
 

Rest lite söder om huvudbyggnaden
intill några stora ekar.
Edshult säteri Jag och runstenen
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©