1994 - Securitas
 


Runinskrift:

Ärlighet Vaksamhet Hjälpsamhet
Kalle Risti
 

  Våren 1994  
 

Securitas arbetar med ombyggnationer av sitt huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. En morgon när chefen för Securitas läser Dagens Industri hittar han ett reportage om en nutida runristare som hugger riktiga runstenar på beställning.

Han insåg att detta var lösningen på alla diskussioner om vad som skulle pryda huvudkontorets nya entré. Glad i hågen går han ner för trappan för att förankra sin ide med arkitekten...

... i trappan möter han arkitekten som fått exakt samma ide och också har Dagens Industri i sin hand.

Tre månader senare hördes en dov duns i huvudkontorets besöksentré när den 1000 kilo tunga runstenen restes på sin plats.

 
 

 
 

Securitas logga har tre röda prickar, ett för varje ord:
Ärlighet - Vaksamhet - Hjälpsamhet
Just dessa ord har ristats in med runor i runstenen.

 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©