Nyfynd på Färingsö, Ekerö 2015
 
Hösten 2015 blev jag kontaktad av en privatperson för att titta på en bit runsten som hittats. Jag har gjort det förr och det brukar vara tidigare kända runstenar eller något som naturen skapat.

Men denna gång var det verkligen en runsten, eller en del av en runsten, huggen i röd sandsten. I bandet kunde man tydligt se runorna F A H U þ U men att tolka dessa var svårare.

Jag skickade bilder och information till runverket som genast började planera ett besök till runstenen och jag fick även en preliminär tolkning på vad ordet skulle kunna betyda.

 
Ordet, som verkar vara fullständigt, kunde inte jämföras med någon annan runsten, ordet skulle då vara unikt för våra kända runstenar.

Det Isländska ordet fága ligger nära tillhands som betyder 'pryda, smycka, rensa, vårda, odla, dyrka'. Ordet verkar inte vara känt i fornsvenskan men finns i gotländska dialekter och kan alltså vara gammalt.

 
Att runstenen hittades i närheten och inom synhåll av det som idag kallas för galgbacken (medeltid) men som pryds av två imponerande runstenar (vikingatid) gör inte tolkningen sämre. Att torpet Tingsstaden (läs tingsstället) också liggen intill gör allt ännu mer spännande.
 

Runstenarna U 37 och U 38 på Tingsplatsen (Galgbacken).
Jag tror (om den preliminära tolkningen kvarstår när runverket släpper sin rapport) att runstenen är rest av eller till den som var Vivårdare av Tingsplatsen, den som ansvarade för skötsel och vård på uppdrag av i så fall dagens Hilleshög. Just Hilleshög spelar stor roll vad gäller tingsplatsen, båda runstenarna på platsen kan kopplas till Hilleshög.

Runsten U37 är huggen av Torbjörn Skald som även högg den stora runhällen på Hilleshög, runsten U29, på uppdrag av Gerlög.

Runsten U 38 sticker ut från alla runstenar på Ekerö med en heltäckande ornamentik på en stor portalliknande sten som mäter ca 2,5 x 2 meter. I den slitna stenens runinskrift kan man inte längre se ett mansnamn men det är förtydligat direkt efter med "Gerögs man", troligen samma Gerlög som lät hugga U29 på Hilleshög.

Det nyfunna runstensfragmentet med ordet FAHUþU hittades i närheten och inom synhåll av Tingsplatsen i riktning mot just Hilleshög.

 
F-runan på det nya fyndet har ovanligt djupa djupa bistavar men har sin likhet på hällen vid Hilleshög. Även de lutande huvudstavarna, typiska för Torbjörn Skald, kan urskiljas på runstenen. Kan det vara Torbjörn Skald som huggit den nya runstenen?
 
Om det skulle vara Torbjörn som huggit nyfyndet så är det märkligt är att både U och th-runan är huggna utanför det övre bandet (1). Även huggspårens djup är ojämna och verkar vara utförda av någon utan erfarenhet (2).

Torbjörn är en erfaren runristare, han är egensinnig och självsäker och gör lite som han vill men han hugger inte runor på detta sätt och det är inte heller motiverat. En förklaring skulle kunna vara att det är Torbjörn Skald som designat och målat upp runstenen till någon som var osäker på ornamentik och runor, någon som sedan fått hugga själv.

Torbjörn Skald fanns i området under en längre tid för att hugga runstenarna, U 29 och U 37, då är det möjligt att han inspirerade och hjälpte Vi-vårdaren att hugga sin egna runsten. 

 
Jag får rysningar när jag lägger ihop alla "pusselbitar" och ser att den medeltida platsen vi kallar för galgbacken troligen hade en långt äldre funktion. Kanske får det här fyndet betydelse för både Färingsö och Ekerös historia om runverkets förhandstolkning kvarstår när rapporten väl kommer.  

Dessutom!
Tingsplatsen (idag galgbacken) ligger fortfarande i ett kryss av tre socknar, Färingsö, Hilleshög och Sånga och man kan se alla tre sockenkyrkorna från Tingsplatsen trots den kuperade terrängen om man tar bort några uppväxta träd i riktning mot Hilleshög. 

 
Länkar till mer information

Sveriges Runinskrifter

K-Blogg
Runverkets dagbok

FMIS
Fornlämningskarta över området och Tingsplatsen


 
Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©