Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?


Bilder från Arkeologiska forskningslaboratoriet


10 september 2015

Bilder från Arkeologiska forskningslaboratoriet.
Är runstenen gammal, hur gammal och vilka runor kan du se? Bilder med + kan öppnas som beskurna original.
 


Runstenen är torr men ännu inte rengjord men det blir annorlunda bilder än på Birka.
 

Brottytan där runorna upphör är färskare än stenens övriga kanter.
Var finns den andra biten med resterande runor?
 


Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?

 
Fler sidor på min webbplats
Hem & Nyheter  |  Mitt Galleri  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runstensskolan
Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept  |  Facebook  |  Kontakt
Uppdaterad 13 april, 2017 av Kalle Runristare, All rights reserved ©