Runstenar, en nordisk konsttradition


Vad är en runristare?

Som runristare är det jag som skapar ornamentiken och utformar runorna medan beställaren står för inskriften.

Mina runstenar är konstverk med ett meddelande som kommer bevaras i flera tusen år. Runor och ornamentik inhugget i hårdaste granit är en nordisk konsttradition som lever vidare. 

Att beställa en runsten tar ofta lång tid.
Från första kontakt till färdig runsten kan det ta mellan 6-18 månader.

Runstensämnet.
Ibland har beställaren sin egen sten men oftast blir det något jag måste lösa. Har beställaren önskemål om form, storlek och färg brukar lösningen vara att beställa runstensämnet från ett stenhuggeri.


Vinlandsstenen hittas på Vätö år 2000

När runstensämnet väl kommit på plats skapar jag en ornamentik anpassad efter stenens form.  Även om jag står för skapandet så har beställaren inflytande vad gäller detaljer och i slutänden måste mitt förslag godkännas i sin helhet.

När ornamentik och runinskrift har målats upp på stenen är det dags att börja hugga/rista. Jag använder tre verktyg i mitt arbete, slägga, mejsel och borste. Det tar tid att handhugga en runsten men är mödan värt då jag lägger min själ i varje liten detalj och korn i stenen. Resultatet blir ett gediget hantverk som tål att granskas i över 1000 år.

När runstenen är färdighuggen tvättas den noga och målas upp på samma sätt som gamla runstenar var målade, med färg i både kroppar och huggspår vilket är en förutsättning för att betraktaren ska uppleva konstverket på rätt sätt.


Tors fiskafänge del 2 före uppmålning.


Tors fiskafänge del 2 uppmålad.

Transport och resning
En mindre runsten kan transporteras på släpkärra medan en större kan behöva hjälp av kranbil. 

Mer än runristare!

Min erfarenhet som runristare gör att jag kan identifiera mig med gamla runristare och deras arbete. Samtidigt som jag förstår hur de tänkte så ser jag även var de tagit genvägar eller rent av gjort misstag.


En i-runa glömdes och sattes dit senare, U 35

Kunskapen att identifiera mig med gamla runristare är till stor nytta när jag återskapar förlorade runstenar som den i Norrtälje (U 530) som bara fanns avbildad på teckningar från 1600-talet. Kunskapen är också grunden till den Runstenspar jag byggt upp.

Runstensparken
För att visa hur gamla runstenar såg ut som nya med färger har jag skapat en Runstenspark på södra Adelsö. Då Runstensparken är ett eget projekt och besöksmål så har den fått en egen hemsida: www.runstensparken.se

Mitt arkeologiska intresse är stort och ligger till grund för mitt arbete både som runristare och guide i Världsarvet Birka och Hovgården.

Kalle Runristare som Guide i
Världsarvet Birka och Hovgården.

Jag har guidat i Världsarvet sedan 1998 och gått Riksantikvarieäbetets guideutbildning.

Hovgården med sin runsten U 11 har länge varit en favorit att guida på. Att det finns en runsten där passar mig särskilt bra, den kan jag berätta mycket om.

Birka trodde jag länge var näst intill utforskat men jag hade fel, Birka döljer ännu på många av sina hemligheter och några är jag på gång att avslöja.

Med båt tar jag besökare till Birka från Lindby brygga på södra Adelsö.
På Birka får obegränsat med tid och ett detaljerat guidehäfte.
Läs mer här >

Vi ses, Kalle!

 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 17 februari, 2023 av Kalle Runristare, All rights reserved ©