Upplands Runinskrifter
Samlad information om våra runstenar - Här om runsten U 35
Runorna Runor + namnen FotoUppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©