Runor & runinskrift

Runa för runa
A(th)isl : auk : Aysi : auk : ---fr : (th)air : litu : raisa : stain : 
(th)insa : at : Uikisl : fa(th)ur : sin : boanta : Irfri(th)ar 


Tolkning
Adils och Ösel och Olov de lät resa 
denna sten efter Vigisl, sin fader, Ärnfrids make

På Riksantikvarieämbetets skylt på platsen
Adils och Ösel (?) och Olov (?) de lät resa denna sten 
efter Vigisl, sin fader, Ärnfrids make.
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©