Detaljer & anteckningar

Vem var runristaren?
Han var en självsäker konstnär med större passion för ornamentik och bilder än arvsdokumentets runinskrift. Han var troligen varken släkt eller nära vän till familjen som givit honom uppdraget att rista runstenen.

Han slarvade med runorna, varför?
Runorna i runinskriften som börjar nere till vänster bakom drakens boja är jämnt utplacerade, snyggt och prydligt. Någonstans på krönet på stenens överkant börjar han inse att det kommer bli svårt att få plats med alla runor och börjar sätta dom tätare än tidigare.
Nu har han fokus på runornas mellanrum och utrymmet som finns kvar... det är nog då han glömmer i-runan i ordet "raisa" (resa). Den glömda i-runan hugger han in vid senare tillfälle där den ska vara även om det blir trångt. Till slut får alla runorna får plats men det blir trångt på slutet.

Men det skulle även kunna vara så att när han hade ristat halva runinskriften så kommer beställaren med ett tillägg. Tillägget skulle kunna vara de två sista orden "boanta :irfrithar" (bonde Ärnfrids eller nutida: Ärnfrids make). För utan dessa två ord skulle alla runor gå jämt upp.
Uppdaterad 10 mars, 2023 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©