Upplands Runinskrifter
Samlad information om våra runstenar - Här om runsten Vs 29
Introduktion + bild Tidigare anteckningar RuninskriftenRuninskriften Senare tolkningar FotoUppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©