Så här skulle runstenen se ut om den togs ut ur väggen, restes och måladesUppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©