Runor & runinskrift

Runstenen restes av bröderna Visäte och Halvdan till minne av deras far Holme. 
Även Holmes bror Holmfast var med att resa stenen. 
Att sönerna och brodern till den döde Holme "lät hugga sten" betyder inte att de gjorde jobbet, bara att de så till att få det gjort (de betalade). 

Den som planerade, hög och signerade runstenen var den kända runristaren Livsten.
Han tillskrivs minst 10 runstenar i västra Uppland och denna i Västmanland. 

Mycket tyder på att Livsten inte huggit allt själv, han har troligen tagit hjälp av lärlingar. 
Vi vet att han gjort så på minst en tidigare runsten (på U 1161 Altuna Kyrka) men kanske var lärlingarna just denna gång bröderna Visäte och Halvdan?

Runa för runa
x Uisti x yk x Alfton x litu x ikua x stin x yftir x Ulmo x fathur x sen x yk x Ulfast x bruthur x sen. 
Lifsten x risti x runi x thisa x

Tolkning
Visäte och Halvdan lät hugga sten efter Holme fader sin, och Holmfast broder sin. 
Livsten ristade runorna dessa
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©