Originalet
Runstenen i dag
Sten av ljusgrå granit med inslag av rött
4 meter hög och ca 1,5 meter bred. (Om den var rest). Bildytan är plan men inte slät. 
Stenen är jämn i färgen och ett ypperligt runstensämne som lockat Livsten att anstränga sig 
extra mycket då den skulle huggas. En vacker sten som denna kräver sin ornamentik. 
Jag vill varna alla med passion för runstenar 
som planerar ett besök till denna runsten. 

Den är så vacker och näst intill perfekt att det 
svindlar, samtidigt vänder det sig i magen när 
man ser hur illa den behandlas.
Man känner vanmakt, blir frustrerad och vill med 
bara händerna försöka befria den från kyrkväggen. 

Du lämnar platsen, frustrerad, bitter och arg. 

Jag vet inte vad man ska göra....kanske är detta ett bra sätt att sprida information och kunskap, kanske det är nu som Sala kommun inser att de har en av Sveriges vackraste runstenar. 

Om Sala kommun skulle plocka ut runstenen ur kyrkans vägg, resa den och marknadsföra den så skulle den locka X antal nya besökare till kommunen. Att ha en av Sveriges vackraste runstenar

i sin kommun, ja kanske världens vackraste, är en stor tillgång om man förvaltar den på rätt sätt. 

De besökare och turister som kommer för att se denna vackra och mäktiga runstenen vill även äta, sova och besöka andra platser i området. En och annan kanske trivs så bra att de vill flytta dit. 

Kanske beslutsfattarna i kommunhuset behöver några vykort eller brev från er för att bli uppmärksammade på runstenens stora värde, både historiskt, kulturellt och för att främja turism och besöksnäring.

Här är adressen om ni vill påverka:  
Sala kommun, Box 304, 733 25 SALA
www.sala.se, E-post: kommun.info@sala.se, Telefon: 0224-55 000 Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©