Runsten Vs 29

Runristare Livstens mästerverk
I Sala Sockenkyrkas , sydöstra gavel finns kanske Sveriges vackraste runsten. 
Runstenen är omkullvält och inmurad som byggnadsmaterial vilket har skett samtidigt 
som kyrkan byggdes på 1200-talet.

Men inte nog med det, i vår tid har man dessutom höjt marknivån runt kyrkan med grus och täckt över hela den vänstra runslingan. Gräver man så hittar man resterande del av runstenen under gruset. Det här måste hänt nyligen eftersom Runverket målade upp hela stenen i juli 2005. 

Runristarens namn var Livsten, han är känd för sina vackra fyrfota rundjur. 
Rundjuret på bilden ovan är målad med blå färg, djurets huvud och nos går ned i 
backen till vänster, benen åt höger och bakdel och svans skjuter upp i luften. 
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©