2011 - Runsten som gravsten

Med en runsten som gravsten får man ett historiskt konstverk som
både bevaras och uppmärksammas lite längre än bara en gravsten.
Runorna ger möjlighet till mer information utöver namn och årtal.

Denna runsten är privat därför har jag dolt namnet, jag vill
bara visa ett bra exempel på hur en runsten kan användas.

 

Uppdaterad 12 december, 2016 av Kalle Runristare
All rights reserved ©