2004 - Biverstedts runsten

Runinskrift:

Lycka och välfärd till släkten Biverstedt

 

Uppdaterad 12 december, 2016 av Kalle Runristare
All rights reserved, ©