1996 Kents runsten

Runinskrift:

Konstnären Kent reste sten, Kalle rista

År 1996 bestämde sig konstnären Kent Nilsson på Adelsö för att skaffa sig en egen runsten. (Det här var nästan två år före jag själv flyttade flyttade till Adelsö).

Och i slutet av sommaren kunde den resas framför hans stuga.

På just denna runsten verkar min ornamentik "hittat hem".

Drakens kropp, stjärt och nackspröt fick bra balans och detaljer som huvud och fot blev fick en känsla av smidighet. Jag blev riktigt nöjd med resultatet och nu mer än någonsin ville jag hugga fler runstenar.

Kent har flyttat och tagit med sig runsten.
Sedan 2010 finns den på Kungshatt, en av Mälarens andra öar.

 

Nyss rest på Adelsö Vy över tomten på Adelsö med sin runsten Ornamentiken är klar
 

Other pages on my site
(mostly Swedish)
Home & News  |  My Gallery  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runestone School
Old Runestone  |  Archaeology  |  Mead Recipe  |  Facebook  |  Contact
Updated 02 mars, 2017 by Kalle Runristare, All rights reserved ©