Loggo Kalle Runristare

Arkeologi

Nytt fynd av runsten på Färingsö, Ekerö 2015


Hösten 2015 blev jag kontaktad av en privatperson för att titta på en bit runsten som hittats. Jag har gjort det förr och det brukar vara tidigare kända runstenar eller något som naturen skapat.

Men denna gång var det verkligen en runsten, eller i alla fall en del av en runsten, huggen i röd sandsten. I bandet kunde man tydligt se runorna F A H U þ U men att tolka dessa var svårare.

Jag skickade bilder och information till runverket som genast började planera ett besök till runstenen. Jag fick även en preliminär tolkning vad ordet skulle kunna betyda.

 
Ordet, som verkar vara fullständigt, kunde inte jämföras med någon annan runsten, ordet skulle då vara unikt för våra kända runstenar.

Det Isländska ordet fága ligger nära tillhands som betyder 'pryda, smycka, rensa, vårda, odla, dyrka'. Ordet verkar inte vara känt i fornsvenskan men finns i gotländska dialekter och kan alltså vara gammalt.

 
Att runstenen hittades i närheten, inom strategiskt synhåll, av det som idag kallas för galgbacken (medeltid) men som pryds av två imponerande runstenar (vikingatid) gör inte tolkningen sämre. Att torpet Tingsstaden (läs tingsstället) också liggen intill gör allt ännu mer spännande.
 
Jag tror (om den preliminära tolkningen kvarstår när runverket släpper sin rapport) att runstenen är rest av eller till den som var Vivårdare av Tingsplatsen, den som ansvarade för skötsel och vård på uppdrag av i så fall dagens Hilleshög.

Just Hilleshög spelar stor roll vad gäller tingsplatsen, båda runstenarna på platsen kan kopplas till Hilleshög. Runsten U37 är huggen av samma Torbjörn Skald som högg den kända runhällen på Hilleshög U29.

Den andra runstenen på tingsplatsen (U38) sticker fullständigt ut från övriga runstenar i området och på Ekerö med en heltäckande ornamentik på en stor dörrliknande sten som mäter ca 2,5 x 2 meter.

I den slitna stenen runinskrift kan man inte längre läsa ett mansnamn men det förtydligas direkt efter med tillägget att det är " Gerögs man", troligen samma Gerlög som lät hugga U29 på Hilleshög.

Det nyfunna runstensfragmentet med ordet FAHUþU hittades i närheten av Tingsplatsen i riktning mot just Hilleshög.

 
F-runan på det nya fyndet har djupa djupa bistavar som är ovanliga men har sin motsvarighet på hällen vid Hilleshög U29, även de lutande huvudstavarna, typiska för Torbjörn Skald, kan urskiljas på runstenen. Kan det vara Torbjörn Skald som även huggit det nya fyndet?
 
Om det skulle vara Torbjörn som huggit de nya fyndet så är det märkligt är att både U och th-runan är huggna utanför det övre bandet (1). Även huggspårens djup är ojämna och verkar vara lite valhänt utförda (2).

Torbjörn är en erfaren runristare, han är egensinnig och självsäker och gör lite som han vill men han hugger inte runor på detta sätt och det är inte heller motiverat. En förklaring skulle kunna vara att det är Torbjörn Skald som designat och målat upp runstenen till någon som var osäker på ornamentik och runor, någon som sedan fått hugga själv.

Bevisligen fanns ju Torbjörn Skald i området under en längre tid för att hugga de andra två runstenarna och då har han med all sannolikt även lyckats inspirera sin omgivning. 

 
Jag får rysningar när jag lägger ihop alla "pusselbitar" och ser att den medeltida platsen vi kallar för galgbacken troligen hade en långt äldre funktion. Kanske får det här fyndet betydelse för både Färingsö och Ekerös historia om runverkets förhandstolkning kvarstår när rapporten väl kommer.  

Dessutom!
Tingsplatsen (idag galgbacken) ligger fortfarande i ett kryss av tre socknar, Färingsö, Hilleshög och Sånga och man kan se alla tre sockenkyrkorna från Tingsplatsen trots den kuperade terrängen om man tar bort några uppväxta träd i riktning mot Hilleshög. 

 
Länkar till mer information

Sveriges Runinskrifter

K-Blogg
Runverkets dagbok

FMIS
Fornlämningskarta över området och Tingsplatsen


 

Senast uppdaterad:
30 augusti, 2016